Infografiki

Filmy

Aktualności i raporty

Polecamy zapoznanie się z raportem prezentującym istotną rolę sektora cementowego w polskim systemie gospodarki odpadami.

Paliwa alternatywne to odpowiednio wysortowane i przetworzone odpady zawierające energię.

Paliwa takie uzyskuje się z przetworzonych odpadów przemysłowych i komunalnych.

Paliwo wytwarzane z odpadów komunalnych (RDF) pełni w tym zakresie dominującą rolę w branży cementowej. Ponad 10% odpadów komunalnych powstających w Polsce spalają cementownie.

Po co cementowniom paliwa alternatywne?

W ramach procesu produkcji cementu mieszanina surowców skalnych wypalana jest w piecu obrotowym w temperaturze około 1450°C.

Stąd też wysokie zapotrzebowanie na paliwa, wśród których coraz istotniejszą rolę pełnią paliwa alternatywne zastępujące tradycyjnie wykorzystywany węgiel.

Proces produkcji musi być dokładnie monitorowany i kontrolowany, aby uzyskać kliknier i cement spełniający surowe normy budowlane. Surowce skalne, wydobywane zazwyczaj w otaczających zakładach kopalniach odkrywkowych, wypalane są przy użyciu m.in. paliw alternatywnych, powstających w dużej mierze dzięki zagospodarowaniu lokalnych odpadów.